رامسر یکشنبه 1390/03/01 3:41

توجه:

"هرگونه برداشت از مطالب این وبلاگ منوط به اجازه نگارنده بوده و فقط با ذکر نام منبع اصلی امکان پذیر است"

 

"جهانگردی را با ایران گردی و

ایران گردی را از رامسر گردی آغاز نماییم"

 http://www.4shared.com/photo/zIntlRmQba/MIX__1_.html

رامسر، در عالم هستی نشانی نکو داری             
مردمی مهربان، کوه و دریایی نکو داری
شالیزارهای سبزت همیشه پرباران باد           
  آیتی از نشانه های کردگار سپهر، نکو داری
عکس: محمد ولی تکاسی
http://dc232.4shared.com/img/Cmj9sXXiba/s7/148c9fed450/Picture_610.jpg?async&rand=0.5937570819763042
توجه:

دِموی " رامسر نگین فیروزه ای دریای خزر" و

کتاب" زمزمه های گیل مازی"

از طریق ای میل نگارنده و یا کامنت در وبلاگ  نیز قابل انجام است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |


http://dc736.4shared.com/img/hoPONbKlce/s7/14a473e2a00/Picture_61600?async&rand=0.26113203828636955

عکس»محمد ولی تکاسی

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

اللهم چهارشنبه 1393/09/19 11:26

هتل بزرگ رامسر(****) سه شنبه 1393/09/18 9:1

هتل قدیم رامسر سه شنبه 1393/09/18 8:48

مرد: خدایا مِرِه مرگ هَدِه. دِ نِخَنِم ای دونیایَه!

مرد: خدایا به من مرگ بده. دیگر این دنیا را نمی خواهم!

زن: "بی سر بی پوس" راه دَکِتِه بِمَه می خواستگاری. مجرد یِه لا قبا بی. مو ترِه چاکردِم صاحب زیندگی. حاج آقا وَکِتِه. خاک تی سر داکُردِم تی قرض و بدهی شان هَدَم . تو قایدَه با می سَر عُزنی بیَ یَری. می درد کی یَه بوگوم. ای خدا ای فَلَک!

زن: "با عجله" راه افتادی آمدی خانه ما خواستگاری. مجرد یک لاقبا بودی(کنایه: فقیر بودن). من تو را صاحب زندگی کردم. حاج آقا شدی. خاک بر سرت کردم. قرض و بدهی ها را دادم. تو شایسته بود برای من " هَوو" بیاوری. من دردم را به که بگویم. ای خدا ای فلک!.

مرد: اِسِه یِه غلطی بوکوردیم. وَکِتیم مَضحَکه خاص و عام. تو خا هَم می بُخوارده شیر از می دَهَن در بی یَرده!

مرد: حالا ما یک غلطی کردیم. شدیم مسخره این و آن. تو هم که شیر مادرم را که خورده بودم از دهان من بیرون آوردی!

قاضی: خُب بی شین شِمه زیندگی سر. به اولادتان بَرِسین! راه کج نُشِه!

قاضی: باشد بروید سر زندگی خودتان. به اولاد خودتان برسید!به راه کج نرود!.

زن:مو هِچ کَس گوتِه نی یَرِم  حاج آقا با یِه مَن ریش و پشم هَمرَه ای غلط بوکورده! زنِکَه تی کیجا سَرمالِ! کیجا زنِه گِه!

زن: من به هیچ کس نمی توانم بگویم. حاج آقا با این ریش و پشم این غلط را انجام داده.این زن هم سن و سال دختر توست.زن جوانی است.!

مرد: هر چی قاضی بوگوتِه . می گردن از مو باریک تَره. خودِه قاطر تول مَن دِمَستِم!

مرد: هر چه قاضی گفت. گردن من از مو باریک تر است. مثل قاطر داخل گل گیر کرده ام!

زن: این در جوانی قمار کُردِه، عرق خواردِه. هزار کار دیگر کُردِه تحمل بوکوردِم . دِ نوتونِم. دِ برسِه می ایجه(اشاره به گلوی خود)!

زن: او در جوانی قمار کرد. عرق می خورد. هزار کار دیگر کرد تحمل کردم. دیگر نمی توانم. دیگر کارد به استخوانم رسیده است.!

قاضی:پس  ای آقا  از روز بُن کین خرابی دَشتِه. اصلش نَسلَش! آدم چنین آدمی هَمرَه زیندگی کانِه!تی پُلا تی زیندگی خا رِچ با. مرگم خَسِه وَسِه بیشی قبرستان.

قاضی: پس این آقا از روز اول خرابکاری می کرد. اصلش نسلَش!. آدم با چنین انسانی زندگی می کند!غذا و زندگی تو که منظم بود . مرگ هم می خواستی می بایست می رفتی قبرستان.

مرد: رُسوای خاصَّن بِبیم. حاج آقا بِِدَه   ای موضوع درز نوکونِه. مو در و همسادِه آبرو دَرِم .خودم در آینده جبران کانِم.

مرد:رسوای خاص و عام شدیم . حاج آقا بگذار این موضوع درز پیدا نکند. من بین همسایه ها و مردم آبرو دارم . خودم در آینده جبران می کنم.

زن: خودکرده را تدبیر نیست ."بَکِلسِه آبرو یَه دِ  وِچِِه (جمعا کُردِه) نِشَنِه" ! "چیزی که شود پاره دیگر وَصله بر نمی دارِه".

زن: خود کرده را تدبیر نیست .آبروی ریخته شده را دیگر نمی توان جمع کرد!. چیزی که پاره شد دیگر وصله را بر نمی تابد!.

نتیجه اخلاقی:

"اول بکن فکر بعد هم بکن کاری"

 

چی میشه سرمان هَوو می آرن!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://jameehvaman.blogfa.com/post-65.aspx

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

شمالی شنبه 1393/09/15 14:31

شمالی

 

ای شمالی ای که تی نگاه همره یه دریا دئری

 همیشه تی شهر دل یه عاشق.یه دیوانه ی شیدا دئری

 

دائما چند نفری خوشته ره چشم براه دئری

  این بدان که هرجا بشی.تنها تویی که خاطر خواه دئری

 

ای غریبه . ای بوروته .تره یاد دباشه که مویه عقاب پیرم

  مو فقط باید اسمان دباشم.مو از زمین سیرم

 

ای شمالی تره یاد دباشه . ای رامسری

  تو بهترین.ساده ترین و بی ریاترین موجود ای جهانی.

 

"تِرَه مُو بِمیرم"

 

مسعود عطوفت شمسی---پئز کلاک


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

عکس و مکث سه شنبه 1393/09/11 13:37

http://dc262.4shared.com/img/yyHulW-q/s7/13cd27b3b48/IMG_1204?async&rand=0.18750117602035632

 

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

عکس و مکث سه شنبه 1393/09/11 13:17

http://dc442.4shared.com/img/kJCSRtmTba/s7/14a0a625c50/iran-ghadim-ramsar-hotel?async&rand=0.8789108212576987

 

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

http://dc685.4shared.com/img/8bXqTDLnce/s7/14a0a54e700/IMG_47021?async&rand=0.152445753281363

عکس: محمد ولی تکاسی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

گزر= هویج(daucus carrot) سه شنبه 1393/09/11 9:51

http://www.vegannews.ir/wp-content/uploads/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC1-600x330.jpg

هويج
(daucus carrot)
 نام علمي: Daucus carota
از خانواده: Umbelliferae  

 

نام فارسی: هویج

نام انگلیسی: Carrot

نام محلی: گَزِر

لغت نامه دهخدا:

گزر دشتی . [ گ َ زَ رِ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جزرالبرّی . زردک صحرایی . ریشه های ضخیم آن سفید است و در نواحی مرطوب آن را بعمل می آورند و خوراکی است و جنس پ .سکاکول در ایران به نام شقاقل مشهور است و با آن مربا تهیه میشود. (گیاه شناسی گل گلاب ص 235). گیاهی است که اطباء آن را شقاقل گویند بغایت سودمند است مربا نیز از آن تهیه میکنند و آن را گزر برّی نیز مینامند. (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 308).

اصل،مبدأ،ارزش غذایی مرکز پیدایش هویج فرنگی های امروزی ،خاورمیانه ودر بساری جاها هویج را بومی آسیا،آفریقا وامریکا دانسته اند.درکل هویج بومی ایران وافغانستان است. از نظر ارزش غذایی هویج منبع غنی کاروتن است که پیش ماده اصلی ساخت وستامین Aدر بدن انسان استوهمچنین سرشار از ویامین های BوCاست ودارای مقادیر زیاد آهن می باشد وبرای کم خونی وقوه بینایی واشتها و درمان بیماریهای گوارشی و کلیوی نافع است.

گیاه هویج که در گذشته به آن جزر نیز ،میگفتند ، از نظر کلی به دو نوعهویج زرد و هویج قرمز ،تقسیم می گردد. ریشه و دانه این گیاه قابل استفاده است. در ایران ،۶ گونه از آن یافت می شود.

هویج یکی از محصولات عمده در باغات سبزی و مزارع کشاورزی در مناطق سرد و مرطوب است . در لهجه گیلکی رامسری به هویج " گَزِر " گفته می شود  و زبانزد زیر رایج است:

"وی سور گَزِر واجِنه":

با زبانش ریشه هویج را از خاک در می آورد.

کنایه:داشتن سلامتی و چالاکی، زبان تند و تیز داشتن


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

مسافر: سِلام بِرار، مِرِه برساندِن تا ایستگاه ییلاق.

مسافر: سلام برادر. من را تاایستگاه ییلاق برسان!

 

راننده: سلام خواخِر. دَربَست خَنِه بیشی یا .....!

راننده: سلام خواهر. دربست می خواهی بروی یا ....!

 

مسافر: تازه درآمد!. چه خبره دربست یا درباز. زودترِه راه دَکِه مِرِه برساندِن. ییلاق ماشین شونو!

مسافر: تازه درآمده است. چه خبر است دربست یا درباز. زودتر راه بیفت و من را برسان. ماشین ییلاق می رود!.

 

راننده: مارجان، اگر تعجیل دارِه وَنِه دربست بیشی اگر تعجیل ندارِه یِکم صبر بوکون!

راننده: مادرجان، اگر عجله داری باید دربست بروی. اگر عجله نداری کمی صبر کن!

 

مسافر: فعلأ آو دَکِتِه دست یزید. تو سِوارِه مو پیاده ، صبر کانِم!

مسافر: فعلأ آب دست یزید افتاده . تو سواره هستی و من پیاده، صبر می کنم!

 

بعد از گذشت نیم ساعت مسافران تاکسی تکمیل شدند و تاکسی راه افتاد.

مسافر: خدایا ما را دست شِمرشان  ندِه. اصلأ دین و ایمان بُشا. تو یکی گونِه. ده تَه  وی سر نی یَنِن تِرِه جواب دَنِن!

مسافر: خدایا ما را دست شمر نسپار. اصلا دین و ایمان رفته. تو یکی می گویی. ده تا رویش می گذارند و جواب تو را می دهند!

 

راننده: اَمِه گوش از این حرفا پُرِه . روزی یِه مسافر تی مُثان اَمِرِه بُخوارِه تا آخر روز پَکَریم.بی عاریم دِ فولَه کون  دَنیم!

راننده: گوش ما از این حرف ها پر است. روزی یک مسافر مثل تو به پست مان بخورد تا آخر روز ناراحت و افسرده هستیم! بی عار هستیم و خودمان را تکان می دهیم(کنایه: ناددیده می گیریم).

 

مسافر: اَی مار! مو پول خرد ندارِم. یِه چک پول 50 هزار تومانی دَرِم!

مسافر: ای مادر من پول خرد ندارم. یک چک پول 50 هزار تومانی داریم!

 

راننده: تو خانه حرکت دِبی تی نام چی با! وَنِه پول خرد تهیه بوکونی اَمِه سوار ماشین وَکی! چندی فرهنگ سازی بوکونیم! دِ سوتِپ بی یِردیم اندی ایشانِ هَمرَه بوگوتیم! اَمِه زبان مو در بیاردِه!

راننده: تو از خانه حرکت می کردی نامت چه بود!(کنایه: باید در فکر پول خرد باشی). اول باید پول خرد تهیه کنی بعد سوار ماشین بشوی! چقدر فرهنگ سازی کنیم!  دیگر گلوی ما صدا در نمی آید. اینقدر با مثل شماها حرف زدیم ! زبان ما مو در آورد!

 

مسافر: مو سالی ماهی یِه دفعه هَنیم جیری گیلان. قاعده نی یَه خا  تو اَمِرِه اخم و تَخم بوکونی! تو فکر بوکون به خلق خدا خدمت دارِه! تی مزده از خدا هِگیر!

مسافر: من سالی یک دفعه از ییلاق به گیلان می آیم. این قاعده و قانون نشد که تو برای ما اخم می کنی! تو فکر کن می خواهی به خلق خدا خدمت می کنی! مزد خودت را از خدا بگیر!

 

راننده: تو راست گونِه ولی حق با مویَه!

راننده: تو راست می گویی ولی حق با من است!

 

مسافر: آژیر زوج کَشَنِه ! هندَه کوجار فوسِسِه مگر!

مسافر: آژیر سوت می کشد. دوباره کجا خراب شده است!

 

راننده: امروز مانور زلزله مدارسِ. هَلِه سیل تمانا نوبا زلزله شروع بابا! خدایا یا بکوش یا خفه بوکون!

راننده: امروز مانور زلزله مدارس است. هنوز سیل تمام نشده زلزله شروع شده است! خدایا یا بکش یا خفه بکن!

 

مسافر: خدایا هرچی مصلحت تویَه! پَرسال وَرپ امسال هم سیل. به بیچارگان رحم بوکون." یِه سال کرکِه یِه سال کونکا سال دیگر شونون کرک کین لوکا"

مسافر: خدایا هرچه مصلحت توست! به بیچاره ها رحم کن." یک سال مرغ است یک سال کونکا(1) سال دیگر می روند به ماتحت مرغ".(کنایه: پَس روی به جای توسعه)

 

راننده: اگر جوانمرگ نوبیم! یقه مسافرانی مثل تویَه پُل صِراط سَر گَرِم. مو فوگذار بوکوردِم به خود خدا!

راننده: اگر جوانمرگ نشدیم! یقه مسافرانی مثل تو را در سر ُپل صراط می گیرم. من به خود خدا واگذار کردم!

 

نتیجه اخلاقی:

طریقت(عبادت) بجز خدمت خلق نیست

به تسبیح و سجاده و دلق نیست

تو بر تخت سلطانی خویش باش

به اخلاق پاکیزه درویش باش

(سعدی)

 

پی نوشت:

1-      کونکا:

از ساقه درختان تنومند به شکل گرز و به صورت یکپارچه تراشیده می شود و برای کوبیدن بر روی پایه های سیم خاردار و غیره به جای پُتک  کار می رود.

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

ناتمام ماندن پروژها چهارشنبه 1393/09/05 11:1

 

http://dc717.4shared.com/img/aJekciWYba/s7/149eb69a650/SEYL1.jpg?async&rand=0.3518448822943423

 

آموزش و راهکارهای مواجهه با سیل:

http://www.rasoljoghraphy.blogsky.com/1389/05/13/post-13/

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

همکاری دوشنبه 1393/09/03 13:5

رادیو رامسر (اسدالله ملک) دوشنبه 1393/09/03 11:24

برنامه رادیو رامسر

برنامه سی و هشتم

اسدالله ملک

دریافت فایل:

http://www.4shared.com/get/yr7Gb3yV/64_-_ghete_ostad_malek-konsert.html

گریه لیلی http://www.mediafire.com/download/3e0nbmy5psy1erm/gerye+leyli+-+Asadolahe+Malek.rar

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

لات محله دوشنبه 1393/09/03 8:44

 http://sh-ramsar.ir/_DouranPortal/images/tir%202.JPG

در کرانه ی غربی رود خانه معروف صفا رود ، محله ای زیبا به نام لات محله(1) قرار دارد . این محله به دلیل مجاورت در بستر رودخانه به این نام معروف گردید. جاده ی رامسر به ییلاق جواهرده از این محله عبور می کند . طائفه های مقدم ، درجانی و حلاجیان از اهالی این محله اند . این منطقه دارای قبرستان قدیمی به نام اشکونکوه(2) و محله تاریخی مربوط به دوران ساسانی (و قبل از آن اقوام سکایی و ملوک الطوایفی اشکانیان) به نام "پُردسَر"  و باغات مرکبات و چای می باشد. مسجد لات محله میعادگاه عاشقان و محل تشکیل حلقه صالحین با عضویت جوانان  رامسر ی است که در ایام عزاداری ها بسیار پرشور و هیجان هستند. نام قبلی خیابان آن به نام "نی دشت" معروف بود. از وجه تسمیه آن اطلاع زیادی در دست نیست. با همت افرادی نظیر میثم نوائیان ، خانواده های ذبیحی و درجانی آیین سنتی  تیرماه سیزده(یادمان آرش کمانگیر و نبرد الهه تیشتر(نماد آب و باران) با اَپوشِه (دیو خشکسالی)) از سالهای دور تاکنون ترویج شده و  در شهرستان رامسر در هرسال برگزار می گردد. با پیشروی منازل مسکونی به سمت ساحل و طغیان رود صفارود(سو آو رود) ما در هر سال شاهد خسارات سیل به منازل مسکونی و باغات اطراف این رودخانه (که به نام سفیه رود نیز معروف شده) هستیم.

 

نقشه  لات محله

(http://wikimapia.org/#lang=fa&lat=36.731455&lon=50.330429&z=13&m=b)

 

حلقه صالحین(http://ainaamar.blogfa.com/)

 

1- لات:آبهای خروشان صفارود در نزدیکی شهر دشتی پر از سنگلاخ را بوجود آورده است که در اصطلاح محلی به آن "لات" گفته می شود.لات در زبان محلی به ساحل کنار رودخانه نیز گفته می شود .

2- اشکونکوه

محل قبرستان قدیمی است. وجه تسمیه آن را از گیاهی به نام "اشکنه" گرفته اند ولی در برخی منابع آن را به دوره اشکانیان نسبت می دهند. امامزاده آقاسید محمد و مسجد محمدی(ص) نیز در محوطه اشکونکوه هر روزه آماده پذیرایی از مسافران و افراد محلی است.

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

منفورترین حلال خدا دوشنبه 1393/08/26 11:10

http://img1.tebyan.net/big/1393/03/2052944251135223191189222062411611683493.jpg

طلاق

گُسَست خوبیها و نمایاندن چهره های زشت زندگی  برای بچه های طلاق است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

عکس و مکث دوشنبه 1393/08/26 10:2

http://dc533.4shared.com/img/bqMXldTLba/s7/149bc6eee78/Photo-0213_e4.jpg?async&rand=0.4306582200356355

آداب شهروندی

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

عکس و مکث شنبه 1393/08/24 12:50

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

میراث دیگران سه شنبه 1393/08/20 13:39

گلدانهای فراوان شکسته شده دوران پهلوی نرده های شکسته و رها شده خیابان های رامسر  

 عکس های بیشتر در منبع:http://www.safarnevis.com/?p=5110 

میراث، کلمه ای به طول تاریخ است که متاسفانه در طول سالیان اخیر به دیده اغماض نگریسته می شود . حفظ و احیای میراث با هزینه های کم می تواند جهت بالندگی فرهنگ و تمدن گذشته این مرز و بوم در مقابل سیل هجمه فرهنگی بیگانگان که هزینه های گزافی برای آنها می شود راهگشا باشد.  ما هنوز هم شاهد گلدانهای شکسته، دیوارهای رو به زوال تعدادی از بناهای تاریخی نظیر اداره فلاحت سابق در شهرستان رامسر، ساختمانهای ویلا4 پشت هتل های رامسر و غیره هستیم که فقط اندکی توجه مسئولین این اماکن  نظیر احداث پارکینگ اختصاصی برای موزه تماشاگه خزر جهت رفاه حال گردشگران را نیاز دارد.

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

جوابیه یک دوست دوشنبه 1393/08/19 9:17
باتاییدات خداوند متعال

درود و سلام بر شما دوست عزیز ،
من نیز در مورد واگذاری زمین های زراعی یا به اصتلاح قدیم(زمین کاری) از سوی منابع طبیعی و آبخیز داری به اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف وبا شما هم عقیده میباشم ،بنده به یک فایل نقشه قدیمی رامسر وتنکابن مربوط به سال 1334ه.ش دسترسی دارم که پس از بررسی چند نقطه به کمک نقشهای utm ی برداشتی منطقه به کمک نرم افزار arcgis ،هیچگونه سوابق کشاورزی و زراعی در منطقه مورد نظر در حال حاظر و در نقشه های 1334 مشاهده نمیشود ،اما متاسفانه ویلاهای زیبایی متولد شدند.


http://media.mehrnews.com/old/Original/1393/03/09/IMG12444974.jpg

جوابیه:

استفاده از نرم افزارها در تعیین دقیق پوشش گیاهی و نوع آنها گاها با اشتباهاتی نیز همراه است ولی می توان گفت در زمان گذشته و در دهه 1330 بیشتر مناطق جلگه ای رامسر در فاصله کوهپایه ها تا دریا پوشیده از درختان جنگلی علی الخصوص درخت توسکا و علف های بلند و تمشک بوده است. با مهاجرت اهالی روستا و ییلاقات و افزایش سکونت گاهها  جهت کسب درآمد بیشتر غیر از دامداری مردم به آباد کردن جنگل ها و کشت گیاهانی نظیر برنج، چای و احداث باغات مرکبات، توت و غیره با هزینه های بسیار کم در رامسر اقدام کردند.

در حال حاضر اگر احداث آپارتمان ها، ویلاها و گسترش شهرنشینی و تجاوز به حریم جنگل ها و باغات بدون برنامه ریزی منسجم ادامه یابد در آینده ای نزدیک علاوه بر آلودگی آب شُرب ما شاهد رانش زمین، جاری شدن روانآب های سطحی و سیلاب در رودخانه های شهرمان خواهیم بود که نه تنها مردم بلکه مسئولین محترم را نیز با خود به قعر دریا خواهد برد.

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

پسر: اندی این پا اون پا بوکوردیم آخرشم وَنِکِتِه که وَنِکِت! از بس ای اداره اُن اداره کار دُمال بوموتیم اَمِه چُموش پا پاره بابا!

پسر: اینقدر این پا و آن پا کردیم آخرش هم نشد که نشد! از بس که از این اداره به اداره دیگر دنبال کار گشتیم کفش ما پاره شد!

 

پدر: بَعگِه نی یَه! تو نیکی می کن و بعضی ها مُثان در جیب انداز!

پدر: عیبی ندارد! تو نیکی کن و مثل بعضی ها در جیب خودت انداز!

 

پسر: چندی پرتخال دارِه کینِ نیا بوکونیم. گنجشگ روزی گونِن اَمِه حکایَِتِه! یِه عده خواردَرِن وَزرِس دَرِن یِه عده هم آه ندارِن تا با ناله سودا بوکونِن!

پسر: چقدر به عایدی درخت پرتقال نگاه کنیم. حکایت ما گنجشک روزی بودن ماست. یک عده از پرخوری دارند می ترکند(کنایه:ثروت بادآورده) و یک عده هم آه ندارند تا با ناله سودا کنند.!

 

پدر:هر روز یِه خبر تازه رِسَنِه.همه اش وَعده و وَعید دَنِن . "اسب مِن بار کوشَنِه مَردِه غیرت"!

پدر: هر روز یک خبر تازه می رسد. همه اش وعده و وَعید بی اساس می دهند." اسب را اضافه بار می کشد و مرد را غیرت می کشد".

 

پسر: " اَمِه از این وَرپ ها خیلی خود گیتیم ".  از همین فردا شونوم کار فنی سَر. دنبال روزی حلال. خوشتِه آقایم خوشتِه نوکر!

پسر: ما از این وعده ها و وعیدها خیلی شنیده ایم(کنایه:عادت داریم). از همین فردا می روم سر کار فنی. دنبال روزی حلال. آقا و نو کر خودم هستم!

 

نتیجه اخلاقی:

کسب روزی حلال و تلاش معاش داشتن از صفات افراد عاقبت نگر، نیک اندیش و درست کِردار است.

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

ماهی کیلکا شنبه 1393/08/17 10:10

http://aryanews.com/Uploads/NewsPics/20140714095717907.jpg

نام علمی:(Clupeonella cultriventris caspia(Svet. Vidor, ۱۹۴۷

نام انگلیسی:Common Kilka, Black and Caspian Sea Sprat

نام فارسی:کیلکا

ماهي کيلکا شامل سه گونه ي آنچوي ،چشم درشت ومعمولي است. اين ماهي به رغم جثه کوچک ،داراي ارزش غذايي بسيار بالايي است.

مکان زندگی:  اين ماهیها بيشتر در آب های کم عمق (سطحي) و بندرت در اعماق بيشتر از ۴۰-۳۰ متر مشاهده می گردد.در آب های شيرين و شور نيز وجود دارد.

تغذيه : از انواع زئو پلا نکتونها و سخت پو ستان، لاروهای نرمتنان و غيره تغذيه می کنند.

پراکنش: اين ماهيان در مناطق مختلف دريای خزر اعم از قسمت جنوبی و شمالی دريا پراکنده هستند همچنین به رودخانه های ولگا ، اورال، اترک نيز وارد می شود .

توليد مثل: جزء ماهیان تخمگذار پلاژیک است و زمان تخمریزی آن از فروردين ماه شروع و تا ارديبهشت و اوائل خرداد ماه ادامه دارد.اين ماهی از يک سالگی به بعد به سن بلوغ می رسد.

ارزش اقتصادي: ارزش اقتصادی زیادی دارد.

صيد: تورهای مخروطی

روش صيد: صيد اين ماهی به دو طريق يعنی تور های مخروطی و دستگاه مکنده انجام می شود.

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

خاش گیران=خاش وگیران شنبه 1393/08/17 9:4


http://dc582.4shared.com/img/jrQJKVlSba/s7/1498dd0b268/Photo-0192.jpg?async&rand=0.12302949830513144
خاش گیران:
اگر گلوي كسي استخوان ماهي و یا پوست تخمه گير کند  دست در حلق او فرو برده و با انگشت اشاره که به یک باند استریل پیچیده شده در خلاف جهت قرارگیری چرخانده و استخوان و یا شی خارجی را از گلوي او بيرون  مي آورند. حال اگر شخصی با کمک روش دهان به دهان و ایجاد فشار مکش، استخوان یا جسم خارجی نظیر یک تکه استخوان ریز، گوشت و ... را از گلوی فرد که اغلب بچه ها هستند خارج نماید  به اين عمل خاش وگیری (خاش گيران) مي گویند.گاهی اوقات چیزی از گلوی فرد خارج نمی شود و چیز دیگری را به والدین نشان داده و پول دریافت می کنند.
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

مسئول کانون مداحان رامسر یکی از مهمترین و اصلی‎ترین اهداف اجلاس پیرغلامان حسینی را در جلوگیری از وهن مذهب ذکر کرد. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920807001647#sthash.iPStozBf.dpuf

  

http://img7.irna.ir/1393/13930723/81349420/81349420-6013949.jpg

مسئول کانون مداحان رامسر یکی از مهمترین و اصلی‎ترین اهداف اجلاس پیرغلامان حسینی را در جلوگیری از وهن مذهب ذکر کرد. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920807001647#sthash.iPStozBf.dpuf

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_thumb_4/public/content/images/story/92-10/07/32302_594.jpg?itok=UShc97N1 

شبکه های ماهواره ای بنام شیعه در مقابل شیعه!

http://www.fetan.ir/home/wp-content/uploads/2014/04/61441-184366-1389786023.jpg

 

باز این چه شورش است كه در خلق عالم است         باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست                               این رستخیز عظیم كه نامش محرم است

این روزها اگر در کوچه ها و خیابان های شهرمان قدم بگذارید شور و شوق مردم را می بینید که در مساجد و تکیه گاه ها، سرگرم تجهیز امکانات و تهیه وسایل و مقدمات عزاداری ها جهت باشکوه تر برگزارشدن مراسم محرم بهتر از سال قبل هستند. عده ای نیز با کمک نهادهای دولتی و هیئت های مذهبی مشغول نصب بنرها و پوسترهای محرم در نقاط شلوغ تر و در مسیر های عبور و مرور مردم هستند.

با هجمه فرهنگی و گستردگی آنها  هنوز هم شور و احساسات مردم در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حسین (ع) و یارانش همچون سیلی بنیان برافکن خط بُطلان بر تمامی یاوه گویی ها و تبلیغات گسترده دشمنان دین در رسانه های جمعی نظیر شبکه های ماهواره ای و اینترنت و غیره می کشد.

http://lcszr.com/wp-content/uploads/2013/11/IMG_0156.jpg

 

رواج مذهب تشیّع در گیلان و مازندران

جیل بن جیلانشاه(گاوباره) همزمان با روزگار علی بن ابیطالب (ع) از جانب یزدگرد سوم صاحب عنوان (فرشوارگرشا) شد و بر گیلان و طبرستان   حکمران بود. او در سال چهلم هجری در گذشت و فرزندان او دابویه حاکم گیلان و پادوسبان حاکم رویان گردید. با حمله اعراب به ایران در زمان عثمان و تسخیر ایران مردم گیلان و مازندران به دلیل وجود جنگل های انبوه و باتلاقی بودن منطقه  تا مدتها در مقابل حمله اعراب مقاومت نموده و بر کیش و آیین آبا و اجدادی خود باقی ماندند. تا اواسط قرن سوم هجری حدود 250 سال نبردهای خونینی بین دیلملیان و طبریان با لشکریان عرب جریان داشت. بعد از سال 144 هجری قمری طبرستان به مدت 160 سال به دست امرای بنی عباس بود تا حسن بن زید با یاران خود دیلمان و طبرستان را فتح نمود و مدت 19 سال و اندی بر این سرزمین فرمان راند. شروین از دودمان باوند و هرمزد از دودمان قارن با هارون الرشید خلیفه عباسی صلح کردند. با اعزام سفیران و حکمای محلی از عراق در زمان خلافت عباسی ظلم به مردم و بی حرمتی به ایرانیان به اوج خود رسید. با ظهور آزادیخواهان و منادیان مردمی از آل بویه و بقیه نظیر بابک، مازیار و غیره به خونخواهی حسین(ع) ، مردم شاهد و ناظر تغییرات و دگرگونیهای ژرفی در سیستم حکومت داری بعد از پایان خلافت عباسی شدند و این امر سبب گرایش بیشتر مردم این مناطق به دین اسلام گردید که بر پایه و اصول صحیح دوباره بنا شده بود. در قرن سوم هجری آهنگ مهاجرت سادات علوی از ترس خلفای عباسی به نواحی دیلم و گیلان شدّت گرفت و دیلمیان که بر آیین زرتشتی و مزدکی بودند با تلاش و حمایت حسن بن علی اطروش(ناصرکبیر) به شیعیان زیدی مذهب پیوستند.علت قیام و خروج حسن بن زید حسنی العلوی  از علویان شیعه زیدیه  در گیلان و مازندران  را ظلم بیدادگران عباسی و خلفایی نظیر جابربن هارون مسیحی و محمد بن اوس می دانند. دوره حکومت حسن بن زید 250 تا 271ه.ق در زمان حکمای طاهریان، صفاریان و سامانیان در ایران به بهانه باج و خراج  زیاد و ظلم به روستائیان می­دانند. سادات مؤیدی (المؤید بالله) از پیشوایان زیدیه در سال 380 هجری قمری در دیلم قیام کردند. از قرن چهارم تا قرن نهم هجری فِرَق مختلف اسلامی نظیر اسماعیلیه، حنبلی، شافعی، مالکی، معتزله و حروفیه(نظیر محمود پسیخانی مطرود) هر کدام پیروانی را در گیلان پیدا کردند. ولی اکثر مردم شیعه اثنی عشری، زیدی، اسماعیلی و سنّی مذهب بودند. از قرن نهم به بعد نفوذ مذهب شیعه اثنی عشری در ایران رو به افزایش گذاشت.صفویه خود را مُنتسب به خاندان پیامبر اسلام می­دانست و به ارادت نسبت به امیر مومنان علی (ع) تظاهر می­ کردند .

صفویان از علاقه مردم گیلان به حضرت علی (ع) به نحو احسن استفاده کردند. شاه اسماعیل صفوی سرسلسله دودمان صفوی با کمک سادات لاهیجان و شاه طهماسب برای پیروزی بر امرای استاجلو از مظفر سلطان فرمانروای فومن یاری خواست و پایه های سلطنت خود را محکم ساخت . شاه عباس با بریدن درختان و ایجاد راههای تجاری (و سنگ فرش، نگارنده) مسیر تجارت ابریشم و دسترسی به گیلان را آسان کرد. بارتلود و ایلیاپاولویچ پطروشفسکی مؤلف کتاب" اسلام در ایران" به این نتیجه رسیدند که اسلام در گیلان و طبرستان توسط علویان شیعه رواج یافت.

 

رواج مذهب شیعه اثنی عشری در رامسر

 همزمان با سادات کیایی ملاطی زیدی مذهب خاندان "هزار اسپی" در اشکورات و خاندان "ناصروند" در مناطق رانکوه تا رامسر حاکم بوده اند.

تا مدتهای مدیدی بعد از جنگ های پی در پی زیدیه و اسماعیله با حکمرانان محلی و شیعیان در سخت سر قدیم[1] مردم  با مشکلات زیادی روبه رو شدند. شهید امامزاده آقا سید محمد  از تبار سادات مؤیدی زیدی مذهب حاکم گیلان و تنکابن، مازندران و گرگان است که مقبره ایشان در پای قله کوه مارکوه در نیاسته قرار دارد.

  سید رکابزن از سادات کیایی  گرم رود سخت سر (رامسر) را به سید علی کیا می سپارد . سید علی کیا پس از مشورت با سید قوام الدین مرعشی مازندران متوجه تنکابن می شود و پس از چندی عازم سخت سر می گردد.

با تلاش و همّت مسلمانان شیعه اثنی عشری در مکتب خانه ها(اهل طالقان،رودبار،تهران و غیره با عنوان ملّای مکتب خانه) ، وجود حوزه های علمیه متعدّد در رامسر برای تربیت طلبه های دینی ، وجود افرادی نظیر الهیان،نحوی، آقانجفی، آقابسمِل(شاعر اهل بیت) و آقا پلاسید(امامزاده میر علی بن سید حسین در دوره صفویه) جدّ سادات رامسری و ترویج مذهب اثنی عشری توسط سایر علمای اعزام شده از نجف،بغداد، کاظمین و کربلا به این دیار کهن ، مذهب شیعه دوازده امامی در  این منطقه نُزج گرفت و پایه های دین اسلام قویتر شد.در سالهای بعد  با ورود مهاجران غیربومی نظیر تُرک ها و کُردها و غیره که از محبّان اهل بیت و حضرت علی (علیه السلام) بودند هرساله بر غِنای برگزاری مراسم عاشورا و تعزیه خوانی­ها افزوده شد. در حال حاضر ما شاهد برگزاری مراسم مذهبی و تعزیه خوانی در سوگ شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش به چند زبان در مساجد، تکیه ها و امامزاده ها در شهرستان رامسر هستیم.

 آنچه سبب تفاخر و ارزش گذاری برای اینگونه مراسم ها و پاداش معنوی آنهاست نه در تعداد زیاد جمعیت ، همنوایی انواع سازها با سینه زنان حسینی و غیره بلکه بار مذهبی، تغییر و دگرگون شدن حال افراد شرکت کننده در مراسم و لحظه ای تأمل و تألّم در هنگام برگزاری این مراسم است. این امر رسالت واعظان، مدّاحان اهل بیت و منادیان را در این گونه جلسات مذهبی دوچندان می نماید.

امام جمعه رامسر سید جلیل مرتضوی:امام حسین (ع)برای احیای اسلام و امر        به معروف و نهی از منکر در مسیر جهاد در راه خدا قیام نمودند و  عزاداری ها باید در راستای  معرفت هرچه بیشتر آموزه های عاشوراباشد.فضای محرم باید به سمت قرآنی پیش برود و متاسفانه  در عزاداری ها کمتر به این مهم پرداخته می شود.

وی اظهار داشت:عاشورا تجلی عشق و ارادت پاک باختگان به ساحت  قدسی و عرشی امام حسین (ع) و یاران با وفایش هست و باید فلسفه قیام عاشورا به نسل جوان بدرستی تبیین شود. در ماه محرم باید مساجد تقویت شود وحاصل این حضور معنوی باید شناخت مکتب اصیل حسینی باشد. مسئول کانون مداحان رامسر)سعیدی) در جلسه تجلیل از پیرغلامان  یکی از مهمترین و اصلیترین اهداف اجلاس پیرغلامان حسینی را در جلوگیری از وهن مذهب(تضعیف دین)[2] ذکر کرد. وی با تاکید بر اینکه اشعار و سرودههایی که در مدح اهلبیت(ع) گفته میشود باید بر پایه اصول و قواعد باشد، تصریح کرد: اینکه برخی مداحان در مراسم قمهزنی میکنند یا خود را سگ اهل بیت میخوانند دور از فرهنگ دینی و اسلامی است.

An Indian Shiite Muslim man who bleeds after self-flagellating during Ashura poses for a portrait at a Mosque in New Delhi, India, early Tuesday, Nov. 4, 2014. Ashoura, commemorates the 7th-century 

واژه های نامأنوس و به دور از اخلاق اسلامی نظیر هیئت دیوانگان ابا عبدالله، سگ درگاه  ، کلب علی و .... علاوه بر بار غلط فرهنگی سبب هَجمه برخی از سوءاستفاده کنندگان نیز خواهد شد. پرداختن به زرق و برق مراسم مذهبی  و سازها، زخمی کردن و آسیب زدن به خود ،اسراف در اطعام دادن و تعزیه خوانی بر طبق ریتم آهنگ های غیر ضروری  نه تنها از بار معنوی چنین مراسم هایی می کاهد بلکه زمینه ای برای دور شدن از معنویات است که هدف اصلی برگزاری مراسم و یادآوری  مصیبت های یاران اباعبدالله در واقع کربلا است.

 [1]-  وجود  دهستان چهل شهید در پای قله مارکوه که از مستندات تاریخی نبرد اسماعیلیان با شیعیان و شهادت 40 تن در سخت سر قدیم در سال 536 هجری قمری  است .

[2]- لازم به ذکر است که «وهن دین» و یا «وهن مذهب» یک قاعده‌ی فقهی نیست تا تحت عنوان قواعد فقهیه از آن بحث شود.

2. وهن در لغت؛ به معنای تضعیف و سست نمودن کسی یا چیزی است و در اصطلاح فقهی؛ وهن دین و یا مذهب به معنای سبک جلوه دادن دین و مذهب در انظار عمومی دیگر ادیان و یا مذاهب است.

3. در واقع؛ عنوان وهن دین یا مذهب، یک عنوان ثانوی است؛ و فقها پیرامون برخی از احکام به وهن دین و یا مذهب استناد می‌کنند و می‌گویند: هرکارى که باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است و باید از آن اجتناب شود.

4. بنابراین، اگر عمل مستحبی یک مسلمان باعث بدبینی جامعه و مردم دیگر ادیان نسبت به دین و یا مذهب شود، این کار را باید ترک کرد؛ زیرا از باب قاعده‌ی اهم و مهم،خدشه­دار نشدن و تضعیف نشدن دین و مذهب مهم‌تر از انجام یک عمل مباح و یا مستحب است؛ مانند قمه زدن در عزای امام حسین(ع) -با صرف نظر از اضرار به نفس- حتی اگر آن را عمل مباح و یا مستحبی بدانیم، یکى از آسیب‌هاى آن در حال حاضر، وهن دین و مذهب است. امروزه، این عمل، باعث نوعى دلزدگى نسبت به دین اسلام و مذهب شیعه شده و سبب می‌شود شیعه در میان مذاهب اسلامى متّهم به غلوّ شود. و به جای این­که موجب علاقه‌ی مردم به امام حسین(ع) و قیام عاشورا شود، در چشم جهانیان موجب وهن مذهب شیعه می­شود. پس، اجتناب از آن مهم­تر از انجام آن است.(منبع : http://islamquest.net/fa/archive/question/fa22752).

 

 واکاوی واقعه کربلا و پیرغلامان د ر شهرستان رامسر و حومه

محمد ولی تکاسی

mwtokasi@yahoo.com

*مقدمه

*کیفیت برگزاری مراسم محرم در سخت سر قدیم  و  رامسر

*عَلم گردانی و ثبت آیین کرنا نوازی در تنکابن و رامسر

 *پیرغلامان از زمان گذشته تاکنون در رامسر

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

اولین کتابخانه رامسر با چند هزار جلد کتاب و چند قرآن خطی در زیرزمین ساختمان شهرداری فعلی در سال 1349 هجری شمسی افتتاح گردید. متأسفانه به دلیل بروز سیل و آب گرفتگی زیرزمین در سال 1380 هجری شمسی به تعدادی از کتاب ها آسیب رسید و بقیه کتاب ها به ساختمان کتابخانه فرید منتقل گردید. رامسر دارای چهار کتابخانه مجهّز با امکانات مُکفی و مخزن کتاب تحت یک مدیریت واحد اداری، سیستم امانت اینترنتی با بیش از چند هزار جلد کتاب جهت مطالعه دانش ­آموزان و دانش پژوهان و سایر علاقمندان آماده ارائه خدمات است.

 

http://www.tarh-mandegar.com/pictures/gallery/2147100238-218201434714-62.jpg

 

كتابخانه­ های عمومی شهرستان رامسر تحت نظر مدیریت واحد  شامل موارد ذیل هستند:

1-    فرید رامسر[1]

این کتابخانه در سال 1354هجری شمسی توسط زنده یادعبدالوهّاب فرید تنکابنی در زمینی به مساحت ۵۰۴متر مربع با زیر بنای ۲۴۵متر مربع و ۵۷۵ جلد کتاب چاپی افتتاح گردید. در سال ۱۳۸۱ شمسی زیربنای این کتابخانه به ۳۷۵متر مربع توسعه پیدا کرد. تعداد کتاب های این کتابخانه در حال حاضر15454نسخه با 1700 نفر عضو می­باشد. سرویس دهی در این کتابخانه به صورت رایانه ­ای و از طریق جستجوی کتاب با رایانه می­باشد. کافی­ نت این کتابخانه در تاریخ 26/5/1388باخط اینترنت پر سرعت و wirelees برای استفاده ­ی اعضای کتابخانه به صورترایگان راه ­اندازی شد.

2-آقابسمل سادات شهر[2]

این کتابخانه توسط هیئت امنای مسجد و یک خیّر مهندس رامسری در محوطه مقبره آقابسمل سادات شهر شروع به کار نموده است.

3-احمری نژاد كتالم[3] 

این کتابخانه در زمین اهدایی خیّر رامسری در دهه فجر 1376 هجری شمسی در کتالم افتتاح گردید.       

شکل 57- خیّر رامسری اهدای زمین کتابخانه (آقای احمری نژاد اهل کتالم)

mage 

1-    احمدنژاد رامسر[4]

کتابخانه احمدنژاد رامسر  در تاریخ 16 بهمن 1387 در ابریشم محله رامسر در زمین اهدایی ایشان افتتاح شد.

فرهنگ سرا

لازم به ذکر است مقدمّات احداث یک فرهنگسرای­ مجهّز  در ضلع شمالی هتل بزرگ در محوطه باغات رامسر در دست بررسی مجدّد و تهیه است.

 [1]-آدرس: خیابان شهید مفتح - كوچه كشاورزی       011-55224654

[2] -آدرس: رامسر- سادات شهر- خیابان دستغیب (خیابان  آب گرم )   011-55210919 besmellib@gmail.com

[3] -آدرس: رامسر - کتالم - بلوار ۲۲ بهمن - کتابخانه عمومی احمری نژاد. تلفن: ۵۵۲۴۵۵۸۰-  ۰۱۱ نمابر: ۵۵۲۴۹۵۱۵ - ۰۱۱ 

katalomlib@yahoo.com  یا  Katalomlibrary@gmail.com

[4]-آدرس: خیابان شهید مطهری جنب آزمایشگاه سینا  تلفن : 5224157-0192 

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

http://www.patugh.ir/up/2012/10/tabrik.jpg

سایه ی گل

ز پرده گر بدر آید نگار پرده نشینم

چون اشک از نظر افتد نگارخانه ی چینم

بسازم از سر زلف تو چون نسیم به بویی

گرم ز دست نیابد که گل ز باغ تو چینم

(امید رودباری)

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

پاییز 1393 شنبه 1393/07/19 7:50

http://dc665.4shared.com/img/yHZlt2LEba/s7/14540351d90/PAYEIZ.jpg?async&rand=0.40392393513259917

http://dc665.4shared.com/img/yHZlt2LEba/s7/14540351d90/PAYEIZ.jpg?async&rand=0.40392393513259917

 

نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |

منبع: سمیه برق (http://www.somayeh-bargh.blogfa.com/category/40)

موسسه راهبردهای شهری در ایالات متحده اخیرأ تحقیقی را به انجام رساند که طی آن مشخصات مدیران موفق در زمینه مدیریت شهری مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق سوابق و عملکرد چندین نفر از شهرداران حاضر و سابق شهرهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با بسیاری از آنها به طور حضوری یا تلفنی مصاحبه شد

http://vista.ir/include/articles/images/2cd4df4aaee9c2683dcb61c182ce1041.jpg

نتایج این تحقیق را می توان در ۶ نقطه خلاصه کرد :

1-استفاده از ایده دیگران

بیشتر شهرداران موفق، افرادی هستند که در هر گفتگوی دوستانه طرح ها و نظرات دیگران را می شنوند و آنها را به خاطر می سپارند . بر خلاف تصور عمومی ، خیلی از طرح های موفق از همین گفت و گو ها و جمع های دوستانه و بعضأ با حضور اندیشمندان یا کارشناسان گرفته می شوند و به ندرت چنین طرح هایی در جلسات رسمی طرح های اولیه مطرح می شوند و بعدأ روی آنها کار کارشناسی می شود.

2-ساختن بر اساس توان موجود

معمولأ طرح هایی موفق می شوند که مردم آنها را قبول دارند و همین قبول داشتن نشانه آماده بودن جامعه برای چنین طرحی است. ممکن است این آمادگی زیاد به چشم نیاید اما به محض اینکه روی آن دست گذاشته شد به صورت آشکار خود را نشان می دهد(نظیر برگزاری هفته فرهنگی در رامسر،نگارنده).

3-اعلام به موقع

وقتی برنامه ای هنوز در مرحله طرح و نظر است نباید آنرا به عموم اعلام کرد. پس از بررسی یک طرح، باید مدتی را نیز صرف برنامه ریزی برای اجرای آن کرد. در این برنامه ریزی می توان حداقل ۴ تا ۵ مانع بزرگ را شناسایی کرد که ممکن است مانع موفقیت طرح شوند. در غیر اینصورت طرح مورد نظر ممکن است تبدیل به یک فوتبال سیاسی شود. در طول مدتی که صرف این برنامه ریزی و کار بیشتر روی طرحی می شود و تا قبل از اعلام عمومی آن می توان با مدیران دیگر نیز مشورت کرد و نظرات و انتقادات آنها را شنید.

4-حل مشکلات مالی

یکی از موانعی که تمام طرح ها در سراسر دنیا با آن روبرو هستند، کمبود بودجه است . قبل از اعلام عمومی یک طرح باید منبع یا منابع مالی تأمین بودجه برای طرح مورد نظر مشخص شوند.

5-ارتباط طرح با مردم

یکی دیگر از مشکلات احتمالی یک طرح این است که آنها تنها یک نظر و ایده هستند. هر طرحی باید در مقیاس های انسانی بررسی و آزمایش شود تا مشخص گردد آیا افراد جامعه از آن طرح استقبال خواهند کرد و مورد استفاده آنها هست یا خیر؟

6-  تمرکز روی طرح

از بیشتر شهرداران موفق دنیا تنها به خاطر چند موردمحدود یاد می شود، چه بهتر که این چند مورد ، مربوط به موفقیت ها باشند تا شکست ها. پس بهتر است ضمن پیشبرد امور شهری که طی آن ممکن است چندین طرح نیز به انجام برسند، روی چند طرح محدود و ماندنی تمرکز کرد و از این مسیر منحرف نشد.

 

علاوه بر شش مورد بالا مردم داری- سرعت عمل در مواجهه با بحران (نظیر بحران  برف   و تعامل با همکاران سایر شهرها  و  رده های بالای مدیریتی استان و کشوری را نیز نباید از نظر دور داشت(نگارنده

خصوصیات روحی و فکری شهرداران

همچنین شهرداران موفق را می توان از لحاظ مشخصات فردی و حرفه ای به چند دسته تقسیم کرد. بعضی از آنها بیشتر به روند کار و خدماتی که در روند اجرای طرح ها ارائه می شوند، اهمیت می دهند و برخی دیگر بیشتر به نتیجه کار و پیامدهای اجتماعی ، سیاسی و مدیریتی طرح هایشان اهمیت می­دهند که هر کدام از این مشخصات می تواند باعث موفقیت یک شهردار شود.

نکته دیگر در مورد شهرداران موفق این است که فهرست چنین افرادی معمولا شامل شهرداران سابق و قدیمی شهرهاست و برای ادعای موفق و یا نا موفق بودن یک شهردار نیاز به وقت است.

"به عبارت دیگر یک شهردار به دلیل تنها رویکردش به مسائل شهری نمی تواند مورد قضاوت قرار بگیرد، بلکه پیامدهای طرح های وی و همکارانش و تأثیر آنها بر جامعه شهری در طول مدت زمان خاصی، باید مورد بررسی قرار گیرند".

در کوالالامپور مالزی به طور مشخص اهم وظایفی که بر عهده شهرداری است، به شرح زیر می باشد:

1-نظافت و بهداشت شهری

شامل نظارت بر کیفیت غذا و نوشابه ، تدارک بهداشت برای کودکان و مادران و ...


2-ایجاد،توسعه و نگهداری خیابانها


3- مدیریت ترافیک

 
4-امور مربوط به فاضلاب


5- برنامه ریزی و کنترل توسعه


6- زیباسازی شهری


7-امور پارک ها و تفریحات

 
8-مدیریت مسکن شهری و ساخت مساکن اجتماعی

 
9- کنترل تجارت و امور اقتصادی


شامل حفظ و توسعه فعالیت های اقتصادی بین المللی و تدارک فرصت های اشتغال از طریق مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی

 
10- برنامه ریزی و توسعه شهرک های جدید

 
11-بهبود و بالا بردن سطح توسعه نواحی محروم و روستاهای اطراف شهر


12- مدیریت هماهنگی و کنترل بلایای طبیعی نظیر آتش سوزی، سیل و تخریب اراضی و تغییر کاربری و ...

 

پدیده شهر نشینی و شهرداری در شهرستان  رامسر

شاید به احتمال قوی بتوان گفت که پدیده شهرنشینی و شهرداری بر طبق اصول شهرنشینی به صورت جدی  در شهرستان کوچک رامسر  سابقه ای کمتر از نیم قرن  دارد. با اینکه بر طبق مستندات قدیم و جدید  بنیاد در شهرستان رامسر طراحی شهری بر اساس پروژه های زیباسازی و ویلاسازی در مجموعه شهر گردشگری رامسر شامل بنای هتل ها، بیمارستان، کاخ، پلاژها، کازینو و بلوارها و غیره  چهره شهرستان رامسر دگرگون شد. در این میان به دلایلی نظیر پراکنش زیاد و یا تراکم  جمعیت شهری در منطقه جغرافیایی خاص  و مهاجرت برخی از روستازادگان و افراد مهاجر و غیربومی جهت کسب معاش و تحصیل و... به شهرستان ، ناهمگونی فرهنگ ها و علاقمندی افراد در استفاده بهینه از امکانات  شهری موجود و دلایل دیگر راضی نگهداشتن همه افراد از هر قشر و طبقه­ ای امری غیرممکن  و غیرعاقلانه است.

با اجرای کلیه پروژه ها و طرح ها ی مصوّب هم نمی توان نسبت به رفع همه نیاز جوامع مختلف شهری اقدام کرد چون جوامع شهری پویا بوده و با افزایش جمعیت شهری میزان نیاز و نوع آنها از طرف مردم فرق خواهد نمود. زمانی اجرای یک پُل بر روی رودخانه مُعضل اصلی شهر شناخته شده و زمانی پهنای باند در استفاده از ابزار الکترونیکی مورد نیاز رسانه های خبری ، دانش آموزان و دانشجویان مشکلی جدّی به شمار می آید. بدیهی است، اگر زیرساخت های توسعه جوامع شهری نظیر سیم کشی برق، شبکه فاضلاب و غیره درست بنا نشده باشند هر سال ما شاهد کارهای روبنایی و رفع تکلیف توسط افراد مسئول خواهیم بود. این امور تا چند صباحی بیشتر دوام نداشته و چند سال دیگر مشکلات ریز و درشت دیگر سَر باز خواهند نمود.

 آینده نگری اندیشمندانه و انجام امور به دست شرکت های بخش خصوصی  می تواند تا حدودی راهگشا باشد. سیستم نظارتی و پیشنهاد پروژه های دولتی و بکارگیری افراد متخصص در اجرای پروژه ها  کماکان می تواند در جلوگیری از هدررفت سرمایه ها و  به  توسعه در جوامع شهری کمک شایان توجهی بنماید. شهرداران و خانواده آنها خود نیز در یک جامعه شهری زندگی می کنند و از مواهب کارهای خود  نیز  بهره می گیرند . از طرفی اگر شهروندی بخواهد جدای از سایرین در ساخت و ساز شهری، نقض قوانین، توسعه امکانات و  افزایش فضای شهری تحت تسلط خود  بدون توجه به امکانات بالقوّه موجود و طرح های زیباسازی  اقدامی عاجلانه نماید جدای از نقض حقوق سایر شهروندان و لطمه زدن به بافت جامعه شهری، در آینده ای نزدیک خود به تنهایی با مشکلات حاصل از این کار مواجه خواهد شد. اگر درختی قطع شود شاید 40 تا 50 سال زمان لازم باشد تا درختی دیگر سرجایش سبز گردد.

برنامه ریزی مُنسجم و انجام امور فرهنگی مربوط به توسعه شهری، شناخت امکانات بالقوه در جوامع شهری و فرهنگ سازی عمومی در بخش صنعت گردشگری همگام با آموزش همگانی  زمانی شایسته است  که توسط شهرداران بعدی نیز قابلیت اجرا و پیگیری را داشته باشند و این زمانی است که  نقش مردم و همکاری آنها در انجام امور شهری در طرح هایی نظیر(NBN )همیشه در اولویت کارها  قرار گیرد.

 

وظایفی که شهرداریها به آنها  کمتر اهمیت می دهند

انتخاب شهرداران بهتر است توسط مردم انجام شود یا اعضای شورای شهر!

(در ادامه مطلب)

 

پی نوشت:

1- یکی از جالب ترین و موفقیت آمیزترین شیوه ها در زمینه مدیریت شهری که مدت ده سال است در شهر «روچستر» ایالت نیویورک در حال اجرا است، طرح ابتکاری NBN است که در واقع یک سیستم مدیریت شهری به شکل مشارکتی می باشد و در آن مردم همگام با دولت در تمامی تصمیم گیری های مربوط مشارکت می کنند.
در این روش هر کس اقدام به ساماندهی محیط اطراف خود می کند و سعی دارد در تمامی اقدامات سازنده در زمینه بهبود وضعیت زندگی محل سکونت خود مشارکت کند. این سیاست عجیب که بازدهی بسیار خوبی تاکنون داشته است در اصطلاح «همسایه ها محیط اطراف در همسایگی خود را ساماندهی می کنند.» (NBN) عنوان گرفته است.در نخستین قدم شورای شهر تصمیم گرفت تا از انرژی های موجود در شهر و دانش شهروندان بهره گیرد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد ولی تکاسی  | لینک ثابت |